Chiến tranh là chiến tranh. Con người tốt đẹp duy nhất là người chết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.