Trong thời gian dài, chúng ta có thể sẽ phát hiện rằng thực phẩm đóng hộp là thứ vũ khí chết người hơn nhiều súng máy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.