Tất cả các tuyên truyền về chiến tranh, tất cả những lời la hét, dối trá và căm thù, đều đến từ những kẻ không chiến đấu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.