Hiện thực nằm trong tâm trí con người, và không ở đâu khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.