Con người chỉ có thể hạnh phúc khi họ không cho rằng mục tiêu của cuộc đời là hạnh phúc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.