Con đường tốt nhất dẫn đến trái tim một người là nói chuyện với anh ta về những điều anh ta trân trọng nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.