Một quốc gia thấy nó ưu việt hơn những quốc gia khác. Điều đó sản sinh ra lòng yêu nước – và chiến tranh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.