Người đi xa nhất thường là người dám làm và mạo hiểm. Con thuyền chỉ muốn an toàn không bao giờ rời được xa bờ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.