Xã hội tốt thì gia đình càng tốt, gia đình tốt thì xã hội mới tốt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.