Anh càng biết nhiều, anh càng tha thứ nhiều.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.