Ngôn từ có thể cho thấy sự sắc sảo của một người, nhưng hành động mới thể hiện ý nghĩa của anh ta.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.