Câu nói hay của Barack Obama

Barack Hussein Obama II là tổng thống thứ 44 của Hoa Kỳ từ năm 2009 đến năm 2017. Ông là người Mỹ gốc Phi đầu tiên được bầu vào chức vụ này. Cùng tìm hiểu chủ đề “Những câu nói hay của Barack Obama” qua bài viết dưới đây.