Có lẽ sự bình đẳng là quyền của con người, nhưng không thế lực nào trên trái đất này từng có thể biến nó thành sự thật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.