Bộ máy hành chính là cơ cấu khổng lồ được những người lùn điều khiển.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.