Bạn học được về sự bình đẳng qua lịch sử và môn giáo dục công dân, nhưng bạn phát hiện ra cuộc đời không hẳn giống như thế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.