Hình thức bất công tồi tệ nhất chính là cố gắng khiến những thứ không đồng đều trở thành bình đẳng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.