Thương tổn có thể được tha thứ, nhưng không bị lãng quên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.