Những câu nói hay của Tào Tháo: 15 câu nói để đời

Những câu nói hay của Tào Tháo: 15 câu nói để đời 1

Tào Tháo là một nhà chính trị, quân sự nổi tiếng cuối thời Đông Hán. Không chỉ có tài năng vượt trội mà Tào Tháo có rất nhiều câu nói hay. Cùng xem những câu nói hay của Tào Tháo ở trong bài viết này nhé.

Thà ta phụ người trong thiên hạ, chứ đừng để người trong thiên hạ phụ ta.

Không tin thì không dùng, đã dùng là phải tin.

Kẻ nhận sai chẳng khác nào nói mình nhu nhược.

Biết sai sửa sai, nhưng không bao giờ nhận mình sai.

Tại sao lòng bàn chân lại trắng hơn mặt và tay.

Thắng bại là chuyện bình thường của binh gia.

Ta nhẹ nhàng đi cũng như khi ta nhẹ nhàng đến, ta vẫy tay chào không một chút vấn vương.

Phàm những chuyện đại sự trong thiên hạ nên về nhà hỏi vợ, vợ bảo sao cứ làm ngược lại ắt sẽ thành công.

Mỹ nhân trong thiên hạ điều tầm thường với ta, duy nhất chỉ có vợ của kẻ thù làm ta thích thú.

Can đảm cẩn trọng, dám nghĩ dám làm mới có thể thành tựu sự nghiệp.

Không được khích nô sẽ làm giảm trí tuệ, không được oán hận sẽ giảm đi một nửa sức mạnh.

Người không vì mình trời tru đất diệt.

Lão kí phục lịch, chí tại thiên lí.

Đối tửu đương ca, nhân sinh kỉ hà.

Ninh giáo ngộ phụ thiên hạ nhân, hưu khiếu thiên hạ nhân phụ ngộ.

Cùng đọc và ngẫm những câu nói hay về Tào Tháo này nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *