Tỉnh Cao Bằng Có Bao Nhiêu Thành Phố, Huyện?

Tỉnh Cao Bằng có 10 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 1 thành phố và 9 huyện với 161 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 14 thị trấn, 8 phường và 139 xã.

Tỉnh Cao Bằng có bao nhiêu thành phố?

Tỉnh Cao Bằng có 1 thành phố: Cao Bằng.

Tỉnh Cao Bằng có bao nhiêu huyện?

Tỉnh Cao Bằng có 9 huyện: Bảo Lạc, Bảo Lâm, Hạ Lang, Hà Quảng, Hòa An, Nguyên Bình, Quảng Hòa, Thạch An, Trùng Khánh.

Hy vọng, qua bài viết “Tỉnh Cao Bằng Có Bao Nhiêu Thành Phố, Huyện?” bạn đã hiểu hơn về chủ đề này. Chúc bạn thành công.