Bột Đa Dụng Pure Baking Soda Arm & Hammer 454g

50.000