Tỉnh Bình Thuận Có Bao Nhiêu Thành Phố, Huyện, Thị Xã, Thị Trấn?

Tỉnh Bình Thuận có 10 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 1 thành phố, 1 thị xã và 8 huyện với 124 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 19 phường, 12 thị trấn và 93 xã. Cùng tìm hiểu chủ đề này qua bài viết “Tỉnh Bình Thuận có bao nhiêu thành phố, huyện, thị xã, thị trấn?”.

Tỉnh Bình Thuận có bao nhiêu thành phố?

Tỉnh Bình Thuận có 1 thành phố: Phan Thiết.

Tỉnh Bình Thuận có bao nhiêu huyện?

Tỉnh Bình Thuận có 8 huyện: Bắc Bình, Đức Linh, Hàm Tân, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Phú Quý, Tánh Linh, Tuy Phong.

Tỉnh Bình Thuận có bao nhiêu thị trấn?

Tỉnh Bình Thuận có 12 thị trấn: Phan Rí Cửa, Tân Nghĩa, Tân Minh, Võ Xu, Đức Tài, Lạc Tánh, Thuận Nam, Ma Lâm, Phú Long, Chợ Lầu, Lương Sơn, Liên Hương.

Tỉnh Bình Thuận có bao nhiêu thị xã?

Tỉnh Bình Thuận có 1 thị xã: La Gi.

Hy vọng, qua bài viết “Tỉnh Bình Thuận Có Bao Nhiêu Thành Phố, Huyện, Thị Xã, Thị Trấn?” bạn đã hiểu hơn về chủ đề này. Chúc bạn thành công.