Bài thơ “Yêu mẹ” của Nguyễn Bao

Lời bài thơ Yêu mẹ

Mẹ đi làm
Từ sáng sớm
Dậy thổi cơm
Mua thịt cá

Em kề má
Được mẹ yêu
Ơi mẹ ơi
Con yêu mẹ lắm.

Tác giả: Nguyễn Bao

Xem thêm: