Bài thơ Xòe tay của Phong Thu

Lời bài thơ Xòe tay

Em xòe tay ra
Em xòe tay ra
Xinh như hoa nở
Như hai trang vở
Em vẽ, em tô
Khi muốn thưa cô
Tay giơ lên trước
Khi em cất bước
Tay vung nhịp nhàng
Khi hát kết đoàn
Tay cầm tay bạn.

Tác giả: Phong Thu


Xem thêm: