Bài thơ “Xe đạp” của Phương Nam

Lời bài thơ “Xe đạp”

Xe đạp thân thiết
Qua khe, qua suối
Xe đạp chở người
Dù xa, dù vội
Chở hàng, chở củi
Có xe, có xe!

Tác giả: Phương Nam


Xem thêm:

  • Bài thơ “Ô tô”