Bài thơ “Xe Cần Cẩu” của Nguyễn Đức

Lời bài thơ “Xe Cần Cẩu”

Là xe cần cẩu
Tôi đâu vội vàng
Như nàng xe khách
Tôi không luồn lác
Như chú xe zin (din)
Ai mà xin đường
Tôi xin nhường trước

Là xe cần cẩu
Vươn cánh tay dài
Tầng cao nhà máy
Giúp sức dựng xây
Xe nào qua đây
Xảy ra sự cố
Tôi liền giúp ngay.

Tác giả: Nguyễn Đức


Xem thêm: