Bài thơ “Vui trung thu”

Lời bài thơ Vui trung thu

Một ông sao sáng
Hai ông sáng sao…
Mời ông sao xuống
Vui Trung thu nào!

Tùng dinh… tùng dinh
Sư tử dẫn đầu
Gấu trắng theo sau
Hươu sao nối gót
Voi con tiếp bước
Thỏ ơi, vào mau!
Ta làm đám rước
Đèn sao muôn màu.
Cam ngọt, chuối thơm
Quýt, hồng bày cỗ
Bè bạn quây tròn
Cầm tay ca múa.

Là la lá la…
La lá là la…
Nhịp chân cho đều
Vỗ tay cho đều
Trung thu chia sẻ
Muôn lòng mến yêu!