Bài thơ “Việt Nam có Bác” của Lê Anh Xuân

Lời bài thơ Việt Nam có Bác

Bác là non nước, trời mây
Việt nam có Bác mỗi ngày đẹp hơn.
Còn cao hơn đỉnh Trường Sơn
Nghìn năm chung đúc tâm hồn ông cha.
Điệu lục bát, khúc dân ca,
Việt Nam là Bác, Bác là Việt Nam.

Tác giả: Lê Anh Xuân


Xem thêm:

  • Bài thơ Cái trống trường em
  • Bài thơ Cô giáo lớp em
  • Bài thơ Mùa thu của em
  • Bài thơ Cháu nhớ Bác Hồ
  • Bài thơ Nhớ Việt Bắc