Bài thơ “Vì con” của Vân Long

Lời bài thơ Vì con

Mẹ dạy con tập đi
Mẹ dạy con tập nói
Mẹ dạy con biết gọi
Mẹ dạy con biết thưa
Dạy con yêu Thạch Sanh
Chàng trai nghèo dũng cảm
Dạy con yêu cô tấm
Chăm làm và nết na
Mẹ giống như cô giáo
Mà lại không phải cô
Mẹ hiền giống như bà
Mà trẻ hơn nhiều lắm
Mẹ cũng giống như bạn
Nhưng lúc chơi hay nhường
Con không hư không quấy
Vì con lo mẹ buồn

Tác giả: Vân Long

Xem thêm: