Bài thơ “Ve sầu” của Xuân Đam

Lời bài thơ Ve sầu

Nằm mà có ngủ nổi đâu
Còn ra rả tiếng ve sầu ngày xưa
Tiếng buồn xao động nắng trưa
Mà da diết gió, mà thờ thẫn cây
Kêu chi kêu đến hao gầy
Mấy lần lột xác không thay được hồn
Tuổi thơ đành đã không còn
Kêu chi tha thiết mỏi mòn bấy nay
Bởi không uống hết niềm say
Nên ve treo xác trên cây. Mà sầu…
Cuộc tình mơ mộng gì đâu
Chung quy vẫn thuở ban đầu đấy thôi
Ta đi qua mấy phần đời
Tiếng ve còn hát chơi vơi trong lòng…