Bài thơ “Tùng” của Nguyễn Trãi

Lời bài thơ Tùng

Thu đến cây nào chẳng lạ lùng,
Một mình lạt thuở ba đông.
Lâm tuyền ai rặng già làm khách,
Tài đống lương cao ắt cả dùng.

Tác giả: Nguyễn Trãi