Bài thơ “Trường em” của Nguyễn Bùi Vợi

Lời bài thơ Trường em

Trường em ngói mới đỏ hồng
Mọc lên tươi thắm giữa đồng lúa xanh
Gió về đồng lúa reo quanh
Vẫy chào những bước chân nhanh tới trường

Tác giả: Nguyễn Bùi Vợi

Xem thêm: