Bài thơ “Treo tình” của Thục Linh

Treo tình

Uống lầm một ánh mắt
Cơn say theo nữa đời
Đôi khi quờ tay lạnh
Tình treo trên ghế ngồi

Người về qua phố cũ
Hoa một mùa cạn hương
Người không về phố cũ
Tình treo trong giáo đường

Qua rất nhiều tất bật
Tôi cũ hơn câu thơ
Người ngược xuôi quên nhớ
Tình treo ngay giấc mơ

Rồi đi, đi, đi hút
Chân mỏi cuộc lữ hành
Đám đông reo trên phố
Tình treo trong vinh danh

Hôm nay mười năm chẵn
Tình thắt dây xà nhà.

Tác giả: Thục Linh