Bài thơ “Tĩnh dạ tứ” của Lý Bạch

Tĩnh dạ tứ

(Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh)

Đầu giường trăng sáng soi,
Ngỡ là sương trên mặt đất.
Ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng,
Cúi đầu lại thấy nhớ quê nhà.

Tác giả: Lý Bạch