Bài thơ “Tiền vô như nước” của Đặng Hoàng Vũ

Tiền vô như nước

Đầu năm xuân mới lu bu
Chưa kịp chúc tết thầy u, ông bà
Năm nay là tết con gà
Tiền vô như nước Hồng Hà, Cửu Long

Tiền thì cứ đợi cứ trông
Nhưng nước đã có từ sông lên bờ
Nước thì có sạch, có dơ
Nhưng tiền chỉ thích mỗi tờ năm trăm

Hôm nay làm việc đầu năm
Lì xì sáng nhận, mưa dầm chiều dơ
Nước che đôi mắt bị mờ
Đường đi không thấy, nhớ tờ năm trăm

Đầu năm mưa dãi mưa dầm
Nước chảy như thác rì rầm ngoài hiên
Năm nay chắc được nhiều tiền
Tiền vô như nước để khiêng nước về

Thị thành như thể thôn quê
Thầy u trông đợi con về đón xuân
Vui xuân được mấy ngày mừng
Hết xuân trở lại bước chân thị thành

Tác giả: Đặng Hoàng Vũ