Bài thơ “Tiến Sĩ Giấy” của Nguyễn Khuyến

Lời bài thơ “Tiến Sĩ Giấy”

Cũng cờ, cũng biển, cũng cân đai.
Cũng gọi ông nghè có kém ai.
Mảnh giấy làm nên thân giáp bảng,
Nét son điểm rõ mặt văn khôi.
Tấm thân xiêm áo sao mà nhẹ?
Cái giá khoa danh ấy mới hời!
Ghế tréo, lọng xanh ngồi bảnh choẹ,
Nghĩ rằng đồ thật, hoá đồ chơi!

Tác giả: Nguyễn Khuyến


Xem thêm: