Bài thơ “Thuyền giấy” của Phạm Hổ

Lời bài thơ Thuyền giấy

Bé trên bờ với xuống
Thả con thuyền trắng tinh
Thuyền giấy vừa chạm nước
Đã hối hả trôi nhanh

Bé nhìn thuyền lênh đênh
Tưởng mình ngồi trên ấy
Mỗi đám cỏ thuyền qua
Là một làng xóm đấy!

Bé thích lắm reo lên
Thuyền vẫn trôi, trôi mãi
Bé vạch cỏ, vạch lau
Chạy bên thuyền giục, vẫy…

Thuyền phăng phăng trên nước
Bé băng băng trên bờ
Bé theo thuyền, theo mãi
Mặc ông trời chuyển mưa…

Tác giả: Phạm Hổ

Hình ảnh bài thơ thuyền giấy

Bài thơ "Thuyền giấy" của Phạm Hổ 3

Bài thơ "Thuyền giấy" của Phạm Hổ 4


Xem thêm: