Bài thơ “Thương cha” của Tạ Hữu Thanh

Lời bài thơ Thương cha

Mẹ ra đi đã nhiều năm
Nay cha khuất núi về nằm nơi đây.
Ngoài trời mây toả bóng mây
Cha đi để lại ơn dày cho con.
Thương cha nhớ mẹ mõi mòn
Trời cao, đất thấp, vẫn còn nhớ thương.
Cha về nằm giữa quê hương
Đồng xanh gió mát vấn vương tình người.
Đồi thông rừng núi ngậm ngùi
Gió mơn man gió, đồi xanh xanh đồi.
Cha hy sinh cả một đời
Cho con yên ấm bên người, người ơi!
Quê hương, đất nước tuyệt vời
Cha về nằm giữa tình người bao la.
Trời quê nắng mới chan hoà
Con đi xa vẫn bên cha hằng ngày.

Tác giả: Tạ Hữu Thanh

Xem thêm:

  • Bài thơ Thương vợ
  • Bài thơ Thương mẹ
  • Bài thơ Thương chồng