Bài thơ “Thu ẩm” của Nguyễn Khuyến

Lời bài thơ Thu ẩm

Năm gian nhà cỏ thấp le te,
Ngõ tối đêm sâu đóm lập loè.
Lưng giậu phất phơ màu khói nhạt,
Làn ao lóng lánh bóng trăng loe.
Da trời ai nhuộm mà xanh ngắt?
Mắt lão không vầy cũng đỏ hoe.
Rượu tiếng rằng hay, hay chẳng mấy.
Độ năm ba chén đã say nhè.

Tác giả: Nguyễn Khuyến

Xem thêm:

  • Bài thơ về tiểu đội xe không kính
  • Bài thơ Tây tiến