Bài thơ “Thỏ Trắng”

Lời bài thơ “Thỏ Trắng”

Mắt đỏ hồng
Lông trắng muốt
Tai dài dài
Đuôi ngắn tẹo
Chú Thỏ Trắng

Ôm cà-rốt
Chạy đi chơi
Thỏ Trắng ơi
Ngoan, ngoan nhé!

– Vũ Quang Vinh


Xem thêm: