Bài thơ “Thỏ Bông bị ốm”

Thỏ Bông bị ốm

Thỏ Bông bị ốm
Chốc chốc kêu la
Miệng cứ suýt xoa:
“Mẹ ơi, đau quá!”

Thỏ mẹ vội vã
Bế Bông trên tay
Đến bệnh viện ngay
Nhờ bác sỹ khám.

Bác sỹ sờ nắn
Hỏi: “Đau chỗ nào?”
Thỏ Bông thều thào:
“Đau quanh chỗ rốn!”

Bác sỹ liền hỏi:
“Ăn uống gì nào?”
Thỏ Bông thều thào:
“Ăn me với sấu
Uống nước chưa nấu
Múc ở ngoài ao
Bụng sôi ào ào
Ruột đau như cắt!”

Bác sỹ gật gật
Đặt chiếc ống nghe
Nghe xong liền ghi:
“Đau vì ăn bậy!”