Bài thơ “Thăm nhà bà” của Như Mao

Lời bài thơ Thăm nhà bà (Bà đi vắng)

Đến thăm bà
Bà đi vắng
Có đàn gà
Chơi ngoài nắng
Cháu đứng ngắm
Đàn gà con
Rồi gọi luôn
Bập, bập, bập
Chúng lật đật
Chạy thật nhanh
Xúm vòng quanh
Kêu: “Chiếp, chiếp”
Gà mãi miết
Nhặt thóc vàng
Cháu nhẹ nhàng
Lùa vào mát.

Tác giả: Như Mao

Xem thêm: