Bài thơ “Tết là bạn nhỏ” của Phan Trọng Bảo Viên

Lời bài thơ Tết là bạn nhỏ

Tết cũng là bạn nhỏ
Nên thích đi la cà
Làm mọi người mong đợi
Nhanh chân nào Tết ơi!

Tác giả: Phan Trọng Bảo Viên