Bài thơ “Tay Ngoan” của Vũ Thị Như Chơn

Lời bài thơ “Tay Ngoan”

Tay thò tay thụt
Tay thụt tay thò
Tay múa xòe hoa
Đẹp xinh mười ngón

Tay ngoan vòng đón
Khách đến thăm nhà
Tay biết xòe ra
Ú a cùng bạn

Tay ngoan buổi sáng
Chải răng trắng tinh
Tay biết xếp hình
Viết bài làm toán

Tay ngoan sạch đẹp
Tự biết chăm lo
Tay thụt tay thò
Tay thò tay thụt.

Tác giả: Vũ Thị Như Chơn


Xem thêm: