Bài thơ “Tặng cháu Nông Thị Trưng”

Lời bài thơ Tặng cháu Nông Thị Trưng

Vở này ta tặng cháu yêu ta,
Tỏ chút lòng yêu cháu gọi là.
Mong cháu ra công mà học tập,
Mai sau cháu giúp nước non nhà.

Tác giả: Hồ Chí Minh


Xem thêm: