Bài thơ “Sư tử xuất quân” của La Phông ten

Lời bài thơ Sư tử xuất quân

Sư Tử bàn chuyện xuất quân
Muốn sao cho khắp thần dân trổ tài
Nhỏ to, khỏe yếu muôn loài
Ai ai cũng được tùy tài lập công:
Voi vận tải trên lưng quân bị
Vào trận sao cho khỏe như voi.
Công đồn, Gấu phải kịp thời,
Cáo nhiều mưu kế tính bài quân cơ.
Mẹo lừa địch, phải nhờ chú Khỉ…
Bỗng có người nảy ý tâu Vua:
“Người ta bảo ngốc như Lừa
Nhát như Thỏ Đế, xin chưa vội dùng.”
“Không! – Vua phán – Trẫm dùng cả chứ!
Loại họ ra, đội ngũ không yên
Anh Lừa lo chuyện gạo tiền,
Giấy tờ Thỏ chạy giao liên tài tình.”
Đã rằng khiển tướng, điều binh
Nhìn người giao việc cho tinh mới tài.

Tác giả: La Phông ten

Xem thêm:

  • Bài thơ Mẹ ốm
  • Bài thơ Trăng ơi từ đâu đến