Bài thơ “Rau Ngót Rau Đay”

Lời bài thơ “Rau Ngót Rau Đay”

Nấu canh ăn mát
Là nắm rau đay
Mát ruột mới hay
Là mớ rau ngót
Muốn có vị ngọt
Nấu với cá tôm
Canh ăn với cơm
Trẻ nào cũng thích.


Xem thêm: