Bài thơ “Ra khơi” của Nguyễn Quang Hưng

Lời bài thơ Ra khơi

Tàu thuyền như dấu chân ra biển
Người khổng lồ dựng đất đào sông
Nghìn năm không ngừng mở nước

Cho con theo hướng cha đi
Theo năm mươi anh con dựng núi ra mặt sóng
Theo những cánh chim giăng buồm lớn
Trong tiếng tù và vọng biển không ngừng

Cho con dâng nén hương vòm trời
Khói toả lặng im mây trắng
Người ngủ lòng cát người ngủ đáy nước
Đang bước lên xanh rợp không trung

Cho con mang theo lời ru
Mang câu hát từ buổi dựng làng
Gửi bóng người chôn chân giữ đảo
Ngoài khơi xa nhóm lên thành lửa

Cho con mang thổ ngữ
Vun trong hương đất những mùa màng
Đặt dưới giọng người trong gió
Sớm ngày nấu dẻo bát cơm gạo mới

Con mang núi để tựa lưng
Cỏ làm áo, nghìn cây làm mũ
Hơi thở đất liền thắp sáng hải đăng
Như mắt con lòng đêm rực rỡ

Con gửi về mẹ trung du
Con gửi mẹ đồng bằng
Gửi mẹ núi, mẹ sông
Hình biển lớn
Hình đảo xanh
Con gửi về một thế đứng

Tác giả: Nguyễn Quang Hưng