Bài thơ “Quê em” của Trần Đăng Khoa

Lời bài thơ Quê em

Bên này là núi uy nghiêm
Bên kia là cánh đồng liền chân mây
Xóm làng xanh mát bóng cây
Sông xa trắng cánh buồm bay lưng trời…

Tác giả: Trần Đăng Khoa