Bài thơ “Ong và bướm” của Nhược Thủy

Lời bài thơ Ong và bướm

Con bướm trắng
Lượn cành hồng
Gặp con ong
Đang bay vội

Bướm liền gọi
Rủ đi chơi
Ong trả lời
Tôi còn bận

Mẹ tôi dặn
Việc chưa xong
Đi chơi rong
Mẹ không thích.

Tác giả: Nhược Thủy

Xem thêm: