Bài thơ “Ông trời bật lửa” của Đỗ Xuân Thanh

Lời bài thơ Ông trời bật lửa

Chị mây vừa kéo đến
Trăng sao trốn cả rồi
Đất nóng lòng chờ đợi
Xuống đi nào mưa ơi!

Mưa! Mưa xuống thật rồi!
Đất hả hê uống nước
Ông sấm vỗ tay cười
Làm bé bừng tỉnh giấc.

Chớp bỗng lòe chói mắt
Soi sáng khắp ruộng vườn
Ơ! Ông trời bật lửa
Xem lúa vừa trổ bông.

Tác giả: Đỗ Xuân Thanh


Xem thêm:

  • Bài thơ Em yêu nhà em
  • Bài thơ Nắng bốn mùa
  • Bài thơ Xòe tay
  • Bài thơ Hỏi mẹ
  • Bài thơ Chuyện ở lớp
  • Bài thơ Cái nắng đi chơi